Butle turystyczne

Butle turystyczne - mobilne źródło energii
Butle turystyczne znajdują zastosowanie zawsze i wszędzie tam gdzie spędzamy wakacje. Możemy dzięki nim gotować w domkach letniskowych, na kempingach, polach namiotowych, żaglówkach, itp

GASPOL oferuje gaz propan – butan w butlach turystycznych  o pojemności 2 kg i 3 kg.

Swoim Klientom gwarantujemy:
 

  • prawidłowe napełnienie butli w firmowej rozlewni,
  • zawsze gaz najwyższej jakości,
  • nowoczesną kontrolę prawidłowości napełnienia butli, mechaniczną i elektroniczną,
  • wielostopniową kontrolę szczelności,
  • pełne i czytelne oznaczenia o zawartości, właścicielu butli i legalizacji,
  • możliwość legalizacji butli za stosowną opłatą.  

Wszystkie butle Gaspolu są dopuszczone do eksploatacji (legalizowane) przez Urząd Dozoru Technicznego.